Yuan Bao Short Tail Oranda Granite 3.5-4 inches Male 1028YU00PA354TI3M1

$29.00

Cute egg-shaped Yuan Bao Oranda.

Out of stock

SKU: 1028YU00PA354TI3M1 Category: Tag: